VVS Odense - 17 ekspert tips

Som en del af vvs eksperterne i Odense har vi sammenkogt 17 tips og tricks til at nedbringe dit energiforbrug, samtidig sparer du penge og nedbringer dit co2 aftryk. Et win-win for dig klima-vvs og miljøet.

 

1. Design din hverdag

Ifølge Danfoss sparer du ca. 5% i energiforbrug, hver gang du skruer 1°C ned for varmen. Ved at designe dit hverdagsforbrug, så varmen reguleres når du er afsted, kan du justere dig til en lavere varmeregning. Med de nye smart-systemer kan du følge husstandens energiforbrug løbende, og indstille varmeforbruget til at passe præcist til dine behov.

 

2. Skru ned under vinterferien

Sænk temperaturen når du tager på ferie om vinteren for ikke at bruge unødig energi. Ved at skrue ned på 1-2 på termostaten, vil der stadig være cirkulation i rørene, og energien på opvarmning ved hjemkomst er mindre. Undgå frostsprængninger i rørene ved at sørge for tilstrækkelig varme på udsatte steder.

 

3. Sæt varmtvandsbeholderen på 55°C

Indstil din varmtvandsbeholder på 55°C. Højere opvarmning giver øgede udgifter i dit varmeregnskab til energiforbruget, men også kalkbelægninger på indersiden af rørene. Lavere opvarmning anbefales ikke på grund af risiko for bakteriedannelse.

 

4. Ensartet temperatur

Sørg for, at temperaturen rundt i huset er ensartet. Ønskes der lavere temperatur i et rum, holdes døren konsekvent lukket ind til det, så der ikke sker for store udsving – svingende temperaturer kan både have indflydelse på din varmeregning og på dannelsen af skimmelsvamp.

 

5. Placér møbler rigtigt

Stil ikke sofaer og andre større, tunge møbler helt op af kolde ydervægge. Det fjerner varmen og den naturlige ventilation omkring væggen og fremkalder mug. Sørg også for, at de tunge møbler ikke står foran varmekilder.

 

6. Isoler rørene

Lav også varmeregulering ved at isolere dine varmerør i teknikrummet, hvor det varme vand kommer ind. Varmen svinder ud af rørene, når de ikke er tilstrækkeligt isolerede. Det anbefales at du dækker rørene med 40 mm isolering.

Isoler varmerørene med 40 mm isolering.

 

7. Brug alle radiatorer

Helt enkelt – hvis du har flere radiatorer i samme rum, så brug dem alle, i stedet for at kun én skal trække hele opvarmningen. Det kan ses i dit varmeregnskab.

 

8. Forindstil varmekilderne

Forindstil dine radiatorer ved at indstille mængden af vand, der løber igennem radiatoren. Det sænker vandgennemstrømningen så varmen bliver i rummet fremfor blot at løbe igennem. Det gøres ved at justere messingventilen under termostat-hætten. Løft hætten af og lav justeringen efter rummets størrelse og afhængig af typen af varmekilde.

Forindstil din gulvvarme, så vandstrømmene bliver jævnet ud, og få en mere ens gulvtemperatur. Indstillingen foretages på fordelerrøret, hvor telestaten er monteret, ud fra de værdier, der er fastlagt på baggrund af forskellige faktorer som gulvkonstruktion og den temperatur du ønsker i huset.

Indstillingerne her kan kræve hjælp fra en fagperson for at opnå regulering i dit varmeregnskab.

 

9. Lad radiatoren være utildækket

Dæk ikke dine radiatorer til, da det ikke udnytter varmen optimalt. Tøjet tørrer hurtigt, men lukker varmen inde, og det vil få vandet til at strømme igennem radiatoren, da føleren tror der er varme nok. Det samme gælder for termostaten. Hvis de er dækket til, kan de ikke føle temperaturen ordentligt, og det får dem til enten at lukke eller åbne helt for varmen og giver dig modsatte effekt af dit ønskede varmeforbrug.

 

10. Tjek for luft i radiatoren

Tjek, at der ikke er luft i dine radiatorer eller varmeanlæg. Det gør du ved at løsne luftskruen, som sidder i modsatte ende af radiatoren i forhold til termostaten. Kommer der luft ud af radiatoren, lader du ventilen stå åben indtil al luft er ude, og lukker når der begynder at komme vand ud.

 

11. Luk ned ved udluftning

Luk radiatorerne helt, når du lufter ud i din bolig. Luft hurtigt og kraftigt ud i 5 minutter én gang om dagen – så når huset ikke at nedkøle. Luk ikke ned ved gulvvarme, da det reagerer noget langsommere. Udover under udluftning og i sommervarmen, anbefales det ikke at lukke helt ned for radiatorerne, da de sørger for en konstant temperatur i rummet. Hvis temperaturen falder for meget, åbner radiatoren fuldt op ved opvarmning, og det er en dyr omgang.

»Luft hurtigt og kraftigt ud, så huset ikke når at nedkøle.«

 

12. Tjek stiften i termostaten

Tjek om stiften i termostaten virker. Den styrer om der kommer vand ind og skal kunne bevæge sig. Under termostaten sidder en forkromet split. Tryk nogle gange på den og se, om den er bevægelig. Sidder den fast, virker radiatoren ikke som den skal, og stiften skal skiftes. En ny koster ca. en 50’er og kan være afgørende for at dit varmesystem virker over vinteren.

 

13. Brug pumpestop ved gulvvarme

Sæt pumpestop til i styringen af gulvvarmen, så pumpen stopper, når dine rum ikke kalder på varme. Spar også på strømforbruget sommeren over ved at stoppe pumpen, når huset ikke har brug for varme.

 

14. Lav varmeregulering på dit fyr

Sænk dit varmeforbrug ved at lave forskellige justeringer på dit fyr.

Sæt natsænkning på fyret, så det sænker temperaturen med et par grader over natten. Det er en balance, for mere end et par grader vil kræve meget opvarmning om dagen, og så giver justeringen i stedet merudgifter.

Sænk fremløbstemperaturen på fyret. Vær først sikker på, at dine radiatorer er store nok, så de kan trække varmen selv – hvis ikke de er store nok, kører de på 100% konstant, og besparelsen forsvinder.

Sørg for der er nok tryk på dit fyr (gælder også ved indirekte varme), så der ikke bruges unødig energi på den del.

Det gør du ved at tjekke trykket på fyret – der skal være 1,5-2 bar

 

15. Indstil varmekurven

Få indstillet varmekurven på gas-/oliefyret korrekt, så det kører efter udetemperaturen på fremløbet. Hvis det kører for højt, kan der være en god energibesparelse at hente her. Husk også at tjekke at udeføleren virker.

16. Udskift anlæg

Spar på varmen ved at lave udskiftninger fra gamle til nye anlæg. For eksempel vil skiftet fra et gammelt olie- eller gasfyr til en kondenserende kedel sænke varmeudgifterne, idet det kondenserende anlæg også bruger røgen fra afbrændingen til opvarmningen af vand. Eller skift din gamle pumpe ud med en ny sparepumpe – især hvis din pumpe har mange år bag sig, kan en udskiftning give hjælp til din varmeregning.

 

17. Sluk cirkulationspumpen om natten

Sæt cirkulationspumpen til brugsvand til at slukke om natten, hvor der ikke behøver at løbe vand til bruser, vandhane etc. Indstil uret på den til at slukke om natten. Den kører ofte 24/7, men du sparer mange penge i strøm ved at påmontere et ur, som sørger for at lukke ned. Sæt den f.eks. til at køre kl. 7-9 og igen kl. 15-22.

vvs odense

Skal du også være vvs ekspert? så følg ovenstående råd fra en af de bedste vvs’er i Odense – Har du problemer, overvejer du at bygge nyt eller skal du igang med renovering så giv os et kald på 89 87 49 03